رزرو اتاق

لطفا قبل از هرگونه اقدام برای رزرور اتاق، با هتل تماس تلفنی حاصل فرمایید. در غیر این صورت خرید شما اعتبار نخواهد داشت.


*در صورتی که کادر انتخاب تاریخ در تقویم ظاهر نمی شود، لطفا به طور دستی تاریخ را وارد کنید. مانند: 1397/12/01