cover

استخر شاهان افتتاح شد


استخر شاهان در تاریخ 10/6/97 افتتاح شد و پذیرای مهمانان عزیز است